Home DillerKonuşma DilleriFransızca Fransızca | Sayılar | 3. Ders

Fransızca | Sayılar | 3. Ders

by Sema

Selamlar!

İlk iki dersimiz sırasıyla:

 

Bugün de Fransızca sayılar konusuna bakacağız. Fransızların ilginç bir sayı sistemi var. 70’e gelene kadar normal sayıyorlar. 70’e geldikleri an sayma şekilleri 60 + 10 şekline dönüşüyor. 80’e gelince iş yine değişiyor. Bu sefer 4 * 20 dememiz gerekiyor.

 • 70 = 60 + 10
 • 79 = 60 + 19 
 • 80 = 4 * 20
 • 89 = 4 * 20 + 9 
 • 99 = 4 * 20 + 19

Sayıların yazılışlarını verip ardına da 1-100 arası saymayı sağlayan bir şarkı bırakacağım. Ezberlemenin en kolay yolu melodik bir şekilde ezberlemek, en azından bana göre 🙂

 • 0-Zéro (zeğo)
 • 1-Un (a)
 • 2-Deux (dö)  
 • 3-Trois (tğua)
 • 4-Quatre (katr)       
 • 5-Cing (seng)  
 • 6-Six (sis)
 • 7-Sept (set)
 • 8-Huit (vit)
 • 9-Neuf (Nöf)
 • 10-Dix (Dis)
 • 11-Onze (Onz)
 • 12-Douze (Duz)
 • 13-Treize (Tğez)
 • 14-Quatarze (Ketöğz)
 • 15-Quize (Keanz)
 • 16-Seize (Sez)
 • 17-Dix-sept (Diset)
 • 18-Dix-huit (Diz vit)
 • 19-Dix-neuf (Diz nöf)
 • 20-Vingt (Ven)
 • 21-Vingt-et-un (Ven e a)
 • 22-Vingt deux (Ven dö)
 • 30-Trante (Tğante)
 • 31-Trante-et-un (Tğante e a)
 • 40-Quarante (Kerant)
 • 50-Cinguate (Sekant)
 • 60-Soixante (Suasant)
 • 62-Soixa deux (Suasan dö)
 • 100- Cent (Sent)
 • 1000-Mille (Mil)

 

Şimdi bazı büyük örnekler yapıyor ve bu dersi de burada sonlandırıyorum 🙂

 • 1997 – Mille neuf cent quatre vingt dix-sept (Bin – Dokuz – Yüz – Dört Yirmi On Yedi( 4*20+17))
 • 9887 – Neuf mille huit cent quatre vingt sept (Dokuz – Bin – Sekiz – Yüz – Dört Yirmi    Yedi)
 • 11672 – Onze mille six cent soixante douze (On Bir – Bin – Altı – Yüz – Altmış On İki)
 • 13457- Treize mille quatre cent cinguat sept (On Üç – Bin – Dört – Yüz – Elli – Yedi)
 • 32469-Trante deux mille quatre cent soixante neuf (Otuz İki – Bin – Dört – Yüz – Altmış – Dokuz)
 • 500676-Cing cent mille six cent soixante seize (Beş – Yüz – Bin – Altı – Yüz – Altmış On Altı)
 • 777077-Sept Cent Soixante dix-sept mille soixante diz-sept (Yedi – Yüz – Altmış On Yedi – Bin – Altmış On Yedi)

Sayıları ezberlememizi sağlayacak olan sevimli mi sevimli şarkımızı da buraya bırakıyorum. Mutlaka tekrar tekrar dinleyin, emin olun faydasını göreceksiniz. Buraya tıklayarak şarkıya ulaşabilirsiniz. 

Bir sonraki derste görüşmek üzere 🙂

You may also like

Leave a Comment